סוריה — מפה חדשה, שחקנים חדשים: אתגרים והזדמנויות לישראל

 

 

מלחמת האזרחים המתנהלת בסוריה ממארס 2011 שינתה את פני המדינה הסורית ללא הכר ויצרה גלי הדף המורגשים היטב במזרח התיכון ומחוצה לו. סוריה, שחוותה ארבעה עשורים של יציבות יחסית, הפכה לזירת התכתשות פנימית, אזורית ובינלאומית. היחלשות המשטר המרכזי בדמשק והפיכת סוריה לשדה מערכה, המאופיין בריבוי שחקנים בעלי אינטרסים והגיונות שונים ומתחרים, מציבים בפני מדינת ישראל אתגרים חדשים: מחד גיסא, איום התבססותם של גורמים סלפיים-ג’האדיסטיים וגורמים פרו-איראניים באזורים נרחבים, ובכלל זאת בסמוך לגבול הגולן. מאידך גיסא, הזדמנות לחיזוק השפעתם של גורמי אופוזיציה סוניים פרגמטיים ושל קבוצות מיעוטים, החולקים עם ישראל קשת רחבה של אינטרסים דומים ויריבים משותפים, ושמקצתם אף נכונים לקדם שיתופי פעולה עמה.    מזכר זה מוקדש למיפוי השחקנים המרכזיים הפועלים כיום בסוריה, ובפרט בדרומה, לניתוח עמדותיהם כלפי ישראל ולגיבוש המלצות למדיניות ישראלית חדשה ואקטיבית מול הזירה הסורית המשתנה. במזכר מוצעות דרכי פעולה צבאיות, מדיניות, כלכליות והומניטריות העשויות לשרת את האינטרסים האסטרטגיים ארוכי הטווח של ישראל, ובראשם – שמירת השקט ברמת הגולן ומניעת התבססותם של שחקנים ‘שליליים’ בצדה הסורי.   המזכר מבוסס בחלקו על שיחות ומפגשים בלתי-אמצעיים שקיימו המחברים עם פעילי אופוזיציה סורים. במהלך משלים לשיחות אלה הפיץ המכון למחקרי ביטחון לאומי שאלון בקרב פעילים סורים מקבוצות שונות ובו הם הביעו דעתם בנושאים הנוגעים לתפקידה של ישראל במשבר בסוריה ולתרחישים עתידיים אפשריים אשר ליחסי הצדדים.כל

מלחמת האזרחים המתנהלת בסוריה ממרס 2011 שינתה את פני הזירה האזורית ואת פניה של המדינה הסורית, שחוותה עד אז כארבעה עשורים של יציבות יחסית. סוריה כיום אינה עוד מדינת הלאום היציבה שהייתה, אלא זירת התכתשות פנימית, אזורית ובינלאומית בין שחקנים מדינתיים ושחקנים אחרים שהצליחו לנצל את חולשתו היחסית של משטר אסד כדי לבסס את מעמדם. תהליך היחלשות המשטר המרכזי ועלייתם של שחקנים חדשים על חשבונו הציב דילמות ואתגרים חדשים גם למדינת ישראל: מחד גיסא, תהליך התפרקותה של סוריה הביא ליצירת אזורים נרחבים ללא שלטון אפקטיבי, שאליהם חדרו גורמי אסלאם סוניים ושיעיים רדיקליים. גורמים אלה חשים כלפי ישראל איבה רעיונית ודתית, וכפופים   בחלקם להשפעת מדינות שיחסיהן עם ישראל עכורים ומתוחים במקרה של טורקיה וקטר או עוינים ונפיצים במקרה של איראן ושלוחתה הלבנונית חזבאללה. במהלך המערכה בסוריה הרחיבו שחקנים סלפים־ג’האדיסטים ופרו־איראנים את פעילותם לדרום סוריה, הצליחו להתבסס בסמוך לגבול ישראל ברמת הגולן וערערו את השקט היחסי ששרר במשך שנים במרחב. מאידך גיסא, הופעתם במקביל של כמה שחקני אופוזיציה פרגמטים, המייצגים בחלקם קבוצות כלל־סוריות ומקומיות ליברליות ומתונות, יצרה עבור ישראל הזדמנויות קונקרטיות לשיתופי פעולה ואולי גם להכנת תשתית לקשרים בעתיד בינה לבין שחקנים ‘חיוביים’. שחקנים אלה חולקים עמה מטרות ואינטרסים חופפים, לעתים ערכים ליברליים דומים ובעיקר — יריבים משותפים. מזכר זה מוקדש למיפוי השחקנים המגוונים הפועלים כיום בסוריה, מרביתם שחקנים לא־מדינתיים, לניתוח עמדותיהם כלפי ישראל, לסקירת יחסי הגומלין שנרקמו בינם לבין ישראל במשך מלחמת האזרחים בסוריה ולגיבוש מדיניות ישראלית אקטיבית מולם. מוצעות במזכר דרכי פעולה שמטרתן להתוות אסטרטגיה ישראלית חדשה מול הזירה הסורית המשתנה, בדגש על דרום סוריה. המזכר מתמקד בשחקנים ‘חיוביים’, בהם כמה קבוצות סוניות והמיעוטים הדרוזי והכורדי, המסתמנים כמועמדים בעלי הפוטנציאל הגבוה ביותר לשיתופי פעולה עם ישראל. שחקנים בעלי פוטנציאל נמוך יותר לשיתוף פעולה, שמחזיקים בקו סלפי־ג’האדיסטי, אסלאמיסטי או בעלי זיקה פרו־איראנית — בהם ארגון ‘המדינה האסלאמית’, ג’בהת אל־נוסרה, ‘אחראר אל־שאם’, חזבאללה והמיעוט העלווי — זכו לתשומת לב מועטה יותר במזכר זה.ד

על־פי המלצות המזכר, ישראל צריכה לחתור להמיר את מדיניות ה’עמידה מנגד’ מול המלחמה בסוריה בקידום פעיל של קשרים ותכניות פעולה עם שחקנים ‘חיוביים’ סוריים ושחקנים אזוריים ובינלאומיים בעלי אינטרסים דומים לשלה. שחקנים אלה משפיעים על המציאות הנוכחית בסוריה וצפויים למלא תפקיד משמעותי בעיצוב ובייצוב סוריה, אם ייפול משטר אסד או אם יקומו ישויות מדינתיות חדשות כגון מובלעת עלווית פרו־איראנית, אוטונומיה כורדית ריבונית ומוכרת או חבל אוטונומי בדרום סוריה. על ישראל לבחון את האפשרות לנקוט בתיאום ובשיתוף פעולה עם שחקנים אלה מדיניות אקטיבית יותר ביחס לזירה הסורית שתציב לנגד עיניה יעדים קצרי וארוכי טווח. מדיניות זו תהיה חלק מאסטרטגיה כוללת שתאפשר לישראל לבנות מנופי השפעה יעילים יותר על הזירה הסורית, ליצור אזור השפעה בדרום סוריה ולקדם אינטרסים טקטיים ואסטרטגיים החיוניים לה — בראש ובראשונה שמירת השקט ברמת הגולן ומניעה משחקנים ‘שליליים’ להתבסס בצדו הסורי.פ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.