פגישת פוטין-נתניהו, הדילמה הסורית. הערב החדש עם אראל סג”ל.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.