שלומית ברהנו וניר בומס | על הסיוע הישראלי הבלתי צפוי לסוריה

שלומית ברהנו וניר בומס | על הסיוע הישראלי הבלתי צפוי לסוריה | שעת שירות עם שלומית ברהנו, כל יום א’ בשעה 17:00

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.