שלוש תמונות מהתופת שמעבר לגדר

כדי להצליח לאחוז לרגע את עוצמת הטלטלה המתחוללת בסוריה, בחרנו שלושה רגעים. ומה איתנו?ח

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.