תגובות בערבית למזכר בנושא סוריה

אל חליג’ אונליין, 19 דצמבר 2015

הכיבוש הישראלי רואה בסוריה קרקע פורייה להזדמנויות לשיפור מעמדה האסטרטגי של ישראל ולשמירת הביטחון בגבולותיה. כל המעוניין להבין את התפיסה הישראלית ראוי שיעיין בהמלצות של המכון למחקרי ביטחון לאומי המקורב למשרד הביטחון ולצה”ל, ואשר ממלא תפקיד חשוב בהתוויית המדיניות הישראלית בסוריה. במזכר האחרון שפרסם המכון, מס’ 151, מיפו אודי דקל, ניר בומס ואופיר וינטר את השחקנים המרכזיים והקבוצות הלוחמות הפועלים בסוריה, ובפרט בקרבת הגבול עם ישראל בדרומה, והמליצו על צעדים להתנהלות למולם. החוקרים המליצו לישראל להדק את קשריה עם “שחקנים חיוביים” בסוריה, כמו גם עם גורמים אזוריים ובינלאומיים החולקים עמה אינטרסים משותפים, על מנת לתרום לייצובה מחדש של סוריה ולקדם את האינטרסים הישראליים, בראשם – שמירת השקט בגבול הגולן ומניעת התבססות “שחקנים שליליים” בסמוך לגבול.  ח

אל ג’זירה, 19 דצמבר 2015

מחקר חדש של המכון למחקרי ביטחון לאומי באוניברסיטת תל-אביב, שכותרתו “סוריה – מפה חדשה, שחקנים חדשים: אתגרים והזדמנויות לישראל”, קובע כי המלחמה המתנהלת מסוריה מאז 2001 שינתה את המפה הסורית והסביבה האזורית שהכירה ישראל במשך ארבעה עשורים, וכי סוריה הפכה לזירת מאבק בין שחקנים אזוריים ובינלאומיים. המחקר המליץ לממשלת ישראל לפתוח בערוצי דיאלוג ושיתוף פעולה עם שחקנים סוריים פרגמאטיים שיהיו מסוגלים למלא תפקיד פעיל בעיצוב מחדש של עתיד סוריה, הן בתרחיש בו הנשיא אסד יישאר בתפקידו והן בתרחיש בו יודח. מחברי המחקר, אודי דקל, ניר בומס ואופיר וינטר, קראו לממשלת ישראל לעמוד על המשמר מול הסכנות שמייצרת מלחמת האזרחים בסוריה, אך לתת את דעתה גם להזדמנויות הנובעות ממנה.  ח

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.