Category Archives: Israel

28Jan/09

אל תהיה צודק

שוב מזכירים את הסבל של הפלסטינים? יש לנו די בעיות משלנו, וכידוע “עניי עירך קודמים”. ניר בומס ושלמה פוקס מזכירים כי לפעמים חשוב יותר להיות אנושי מאשר להיות צודק
ניר בומס ושלמה פוקס

די לרחם על הפלסטינים” זעק עוד מייל תגובה, שהצטרף לקולות נגד מי שהעז, מידי פעם, לשבור את הקו הממלכתי ולדבר מעט גם על הנעשה בצד השני. ההתחסדות הרי היא מאיתנו והלאה, שהרי די להבלגה אחרי שמונה שנים, ואולי די גם להפסקת האש. רק חבל שלא גמרנו. וחוץ מזה, זמן אין לנו לסבל של אחרים, יש לנו די בעיות משלנו. הרי רק אתמול פורסם כאן דו”ח העוני של הביטוח הלאומי. מדד עומק העוני נושק כבר ל-35 אחוז, או ל-1.6 מיליון נפשות שכחציין ילדים. ולכן כדאי שנסתפק בכאב הזה, שהרי איש לא יעשה זאת בשבילנו. די לנו מכאבם של אחרים. ככלות הכל, עניי עירך קודמים. Continue reading