?”שכנות טובה” בגבול הצפון

במאי האחרון התבשרנו על הקמתה של מנהלת “שכנות טובה”, יחידת קישור צבאית חדשה שתפקידה  שמירה על קשר עם תושבי הגולן הסורי, תיאום העברת סיוע הומניטרי וקליטת פצועים. לצד אנשי הלוגיסטיקה, מסר דובר צה”ל, תקלוט היחידה אנשי מקצוע, שהתמחו בהפעלת מערכות רפואיות והומנטריות ובניהול קשרים עם גורמים אזרחיים.[1] המנהלת, שהוקמה על ידי הגוף הצבאי האחראי על האוכלוסייה האזרחית ביהודה ושומרון (מתפ”ש) הינה התפתחות חשובה בעיצוב המדיניות הישראלית כלפי המשבר בסוריה, שניתן לאבחן בה שלושה שלבים עד כה. השלב הראשון (2012-2011) התאפיין בעמידה מנגד; השני (2013 והלאה) בהגדרת הקווים האדומים;  והשלישי (2016-2014) בעיצוב מדיניות השכנות הטובה בדרום הקמת מסגרת שכנות טובה.חח

עם פרוץ מלחמת האזרחים העדיפה ישראל להתייחס אל האירועים בסוריה כהתמודדות פנימית שאינה נוגעת לה ומוטב לה להשקיף עליה מהצד בלא לנקוט עמדה. מדיניות זו של ‘עמידה מנגד[2]  שאפה לא לערב את ישראל בקונפליקט באופן ישיר מתוך תפישה שהאירועים בצפונה ובמרכזה של סוריה לא אמורים להשפיע משמעותית על מערכת האינטרסים הישראלית. אלא  שהתמשכות הלחימה ו”נדידתה” לדרום סוריה[3] ולמחוזות שכנים אילצו את ישראל לשקול מחדש את גישתה. כך למשל, הכריז שר הביטחון בספטמבר 2013 ש”בהסתכלנו על מלחמת האזרחים בסוריה, אנחנו מלכתחילה הצהרנו ופעלנו כמי שאיננו מעורב ואיננו מתערב אלא אם כן פוגעים באינטרסים שלנו. לכן, קבענו קווים אדומים – העברת נשק כימי לחזבאללה או פגיעה בריבונותנו.”[4]  ישראל קבעה שלושה קווים אדומים ברורים שיחייבו תגובה: הראשון, העברת נשק, ובמיוחד נשק מתקדם, לידי ארגון חזבאללה בלבנון; השני, זליגת הקונפליקט לכיוון ישראל; והשלישי, התבססותם של גורמים רדיקלייים באזור הגבול. בפני ישראל עמדו שתי אופציות עיקריות: הראשונה, העדפת “השטן המוכר” – משטרו של אסד, על פני כאוס והשתלטות ג’יהאדיסטית אפשרית; והשנייה, פעולה נגד ‘הציר’ הפרו-איראני, הכולל את משטר אסד וארגונים הנתמכים על ידי איראן ובראשם ארגון חזבאללה, במטרה להחליש את השפעתו בסוריה ובלבנון ולמנוע את התבססותו בדרום סוריה. בהעדר הכרעה בין השתיים, התמקדה ישראל בעיקר בשמירת הביטחון השוטף ובהדיפת איומים שהעמידה בפניה המלחמה בסוריה, ומיעטה לתור אחר ההזדמנויות הגלומות בהתחברות לשחקנים מתונים יחסית בזירה.ח

View full post…

Read More Leave comment

Israel no es destino para los refugiados sirios

Cientos de miles de refugiados llegan cada día a Europa desde Siria. Y a pesar de la cercanía con Israel, este país vecino no es destino para ellos.  Juan Manuel Benítez viajó recientemente a la zona, invitado por la organización pro-israelí Fuente Latina, y nos cuenta por qué. 

Los Altos del Golán, zona turística controlada por Israel, geográficamente en disputa con los vecinos Líbano y Siria.

En las proximidades del monte Hermón se encuentra este puesto militar israelí… que vive con incertidumbre lo que ocurre a escasos metros. View full post…

Read More Leave comment

תגובות בערבית למזכר בנושא סוריה

אל חליג’ אונליין, 19 דצמבר 2015

הכיבוש הישראלי רואה בסוריה קרקע פורייה להזדמנויות לשיפור מעמדה האסטרטגי של ישראל ולשמירת הביטחון בגבולותיה. כל המעוניין להבין את התפיסה הישראלית ראוי שיעיין בהמלצות של המכון למחקרי ביטחון לאומי המקורב למשרד הביטחון ולצה”ל, ואשר ממלא תפקיד חשוב בהתוויית המדיניות הישראלית בסוריה. במזכר האחרון שפרסם המכון, מס’ 151, מיפו אודי דקל, ניר בומס ואופיר וינטר את השחקנים המרכזיים והקבוצות הלוחמות הפועלים בסוריה, ובפרט בקרבת הגבול עם ישראל בדרומה, והמליצו על צעדים להתנהלות למולם. החוקרים המליצו לישראל להדק את קשריה עם “שחקנים חיוביים” בסוריה, כמו גם עם גורמים אזוריים ובינלאומיים החולקים עמה אינטרסים משותפים, על מנת לתרום לייצובה מחדש של סוריה ולקדם את האינטרסים הישראליים, בראשם – שמירת השקט בגבול הגולן ומניעת התבססות “שחקנים שליליים” בסמוך לגבול.  ח

אל ג’זירה, 19 דצמבר 2015

מחקר חדש של המכון למחקרי ביטחון לאומי באוניברסיטת תל-אביב, שכותרתו “סוריה – מפה חדשה, שחקנים חדשים: אתגרים והזדמנויות לישראל”, קובע כי המלחמה המתנהלת מסוריה מאז 2001 שינתה את המפה הסורית והסביבה האזורית שהכירה ישראל במשך ארבעה עשורים, וכי סוריה הפכה לזירת מאבק בין שחקנים אזוריים ובינלאומיים. המחקר המליץ לממשלת ישראל לפתוח בערוצי דיאלוג ושיתוף פעולה עם שחקנים סוריים פרגמאטיים שיהיו מסוגלים למלא תפקיד פעיל בעיצוב מחדש של עתיד סוריה, הן בתרחיש בו הנשיא אסד יישאר בתפקידו והן בתרחיש בו יודח. מחברי המחקר, אודי דקל, ניר בומס ואופיר וינטר, קראו לממשלת ישראל לעמוד על המשמר מול הסכנות שמייצרת מלחמת האזרחים בסוריה, אך לתת את דעתה גם להזדמנויות הנובעות ממנה.  ח

 

Read More Leave comment

A Rivalry To Death : Understanding The Battle of Yemen

 

Heavy artillery clashes between Yemen’s dominant Houthi rebel group and local fighters shook the southern cities of Taiz and Dalea after a Scud missile was launched toward Saudi Arabia. The fighting in Yemen already crossed the Saudi border in Jizan, where Saudi forces countered an attack of Houthi fighters.  Last week, a car bomb killed and injured at least 50 near the headquarters of the Houthis group in Sanaa. That explosion echoed the failed peace talks in Geneva that battle ended last week without a ceasefire agreement. And so the battle continues.

The battle for Yemen is amongst the more recent ones in the Middle East but is also an old one – and one that can serve as a case study about theology, power brokers and regional party lines.   Yemen is not just about Yemen, just like Iraq and Syria are not about Syria and Iraq. Yemen could not be explained without looking at a larger battle over the soul of Islam today and the nature of the Islamic Revolution. That battle begins in Teheran.

The Saudi-Iranian rivalry goes back a long way. Prior to 1979, and under the late Shah, the two countries were under Nixon’s “twin pillars” policy that looked at Iran and Saudi Arabia as stabilizing factors in the region.  Iran, under the Shah, emerged as the closer ally and invoked a certain amount of jealousy in Saudi Arabia. But it was the Islamic revolution that escalated the political rivalry between the two countries to another level. View full post…

Read More Leave comment