Tag Archives: דמוקרטיה

09Dec/15

סוריה — מפה חדשה, שחקנים חדשים: אתגרים והזדמנויות לישראל

 

 

מלחמת האזרחים המתנהלת בסוריה ממארס 2011 שינתה את פני המדינה הסורית ללא הכר ויצרה גלי הדף המורגשים היטב במזרח התיכון ומחוצה לו. סוריה, שחוותה ארבעה עשורים של יציבות יחסית, הפכה לזירת התכתשות פנימית, אזורית ובינלאומית. היחלשות המשטר המרכזי בדמשק והפיכת סוריה לשדה מערכה, המאופיין בריבוי שחקנים בעלי אינטרסים והגיונות שונים ומתחרים, מציבים בפני מדינת ישראל אתגרים חדשים: מחד גיסא, איום התבססותם של גורמים סלפיים-ג’האדיסטיים וגורמים פרו-איראניים באזורים נרחבים, ובכלל זאת בסמוך לגבול הגולן. מאידך גיסא, הזדמנות לחיזוק השפעתם של גורמי אופוזיציה סוניים פרגמטיים ושל קבוצות מיעוטים, החולקים עם ישראל קשת רחבה של אינטרסים דומים ויריבים משותפים, ושמקצתם אף נכונים לקדם שיתופי פעולה עמה.    מזכר זה מוקדש למיפוי השחקנים המרכזיים הפועלים כיום בסוריה, ובפרט בדרומה, לניתוח עמדותיהם כלפי ישראל ולגיבוש המלצות למדיניות ישראלית חדשה ואקטיבית מול הזירה הסורית המשתנה. במזכר מוצעות דרכי פעולה צבאיות, מדיניות, כלכליות והומניטריות העשויות לשרת את האינטרסים האסטרטגיים ארוכי הטווח של ישראל, ובראשם – שמירת השקט ברמת הגולן ומניעת התבססותם של שחקנים ‘שליליים’ בצדה הסורי.   המזכר מבוסס בחלקו על שיחות ומפגשים בלתי-אמצעיים שקיימו המחברים עם פעילי אופוזיציה סורים. במהלך משלים לשיחות אלה הפיץ המכון למחקרי ביטחון לאומי שאלון בקרב פעילים סורים מקבוצות שונות ובו הם הביעו דעתם בנושאים הנוגעים לתפקידה של ישראל במשבר בסוריה ולתרחישים עתידיים אפשריים אשר ליחסי הצדדים.כל Continue reading
24Jan/09

דוקטור חיזבאללה: על תעמולה שחורה ברשת

הבלוגר ד”ר אלי בן סימון הוא בעל מקורות מצויינים: הוא יודע שהרגו את ראש המוסד ומכיר יוזמות מדיניות סודיות – רק שהוא לא קיים. על תעמולה מתחזה ברשת

ניר בומס, ניב ליליאן

“מאיר דגן, ראש המוסד הישראלי, נהרג”, טענו כלי תקשורת ערביים לפני מספר חודשים. על פי הדיווחים השקריים, האלוף במילואים דגן נהרג בתאונת דרכים מסתורית בעת שביקר בירדן. מכוניתו של דגן, כך לפי הדיווח, איבדה שליטה וכמה ממלוויו נפצעו אף הם ונמצאים מאושפזים בבית החולים בעמאן.

הבלוג שאחראי לשמועות האלה, שהגיעו לראש המהדורות בחלק ממדינות ערב, הוא FilkkaIsrael, הבלוג של דוקטור אלי בן סימון.

Continue reading