Tag Archives: התנתקות

07Aug/08

גשר בין יהודים

היו אלה מעשיהם של המעטים – קבוצת קיבוצניקים חברי השומר הצעיר שירדה לפרק חממות בגוש קטיף ולהרכיבן במיקומן החדש – שהזכירה לנו השבוע איך באמת בונים  גשר. אנשי השומר הצעיר לא היו היחידים שנחלצו לעזרה, אך עצם המעשה ראוי לציון דווקא בגלל שבירת המיגזריות שבו, דבר בוער וחסר בימים האלה. Continue reading