Tag Archives: נכסה

06Jun/11

האויב האמיתי – פרספקטיבה מהאופוזיציה הסורית על יום הנכסה

 

המסע אל  הגבול, זה ש”בוטל” על פי הדיווחים משילשום – אולי גם הם כחלק התוכנית המערכה – התחדש היום בעצמה כאשר כמה מאות פעילים סורים ופלשתינאים ניסו לחצות את גדר המערכת סמוך לגבעת הצעקות ברמת הגולן. הפעם צה”ל היה מוכן קצת יותר והצליח לסכל את החדירה אך תוך הפעלת כוח שגרם ללא מעט אבדות.ע

תחנת הטלוויזיה הפרו-סורית “אל דוניה”, הקדישה את שידוריה ל”יום הנכסה” בו נהרגו, כך על פי הדיווח הסורי, כ-20  סורים מאש של חיילי צה”ל ונפצעו מעל 250. “הם יורים אל הבטן, אל הראש, ובדם קר” צעקו סורים נאמנים אל עבר מצלמות הטלוויזיה ודוברים רשמיים מיהרו להפנות את האצבע אל הגורם המדכא האמיתי באזור.  אבל, האמת, לא את כולם זה הרשים.ע

 

רשתוות  אל-ג’זירה ואל-ערביה אמנם דיברו על השאהידים הסורים שנרצחו על ידי הישראלים   אך העלו לשידור גם קצינים ישראלים שלא היססו להשוות בין התיחסותו של צה”ל למשימה הזו  – חדירת גבול ממדינה עויינת  – והתיחסותו של הצבא הסורי להפגנות בתוך ארצו שלו, הפגנות שרק היום גבו את חייהם של 35 איש אחרים עליהם לא טרחה לדווח תחנת הטלוויזיה הסורית.   רמי עבד’ל רחמן, מייצג  ארגון זכויות האדם הסורי “המשקיף”  דיבר על מספר הרוגים זה רק בערים ג’יסר וחאן שיימון שמצפון לחמה וזאת ללא קשר ל65 ההרוגים בעיר חמה שכבר זוהו מיום שישי. מדוע, הוא שואל, לא יקבלו דווקא הפגנות אלה את הכיסוי התקשורתי הסורי?ה

Continue reading