Tag Archives: סוריה

14Nov/17

הדילמה הדרוזית של צה”ל: ניצחון לחאדר הוא הפסד לישראל

20May/17

שלוש תמונות מהתופת שמעבר לגדר

כדי להצליח לאחוז לרגע את עוצמת הטלטלה המתחוללת בסוריה, בחרנו שלושה רגעים. ומה איתנו?ח