Tag Archives: עוני

15Dec/10

עזה כבר לא ענייה כל כך

האומדנים בעניין קו העוני לא לקחו בחשבון את רמת המחירים הנמוכה ברצועת עזה – ולכן לאחר שינוי הפרמטרים צנח אחוז העניים מ-65% ל-33%. אבל יש עוד כאלו שסבורים שיש שם משבר
ניר בומס

בצל הלהבות ותחת הכותרת “תקוות מרוסקות” פרסמו 21 ארגוני זכויות אדם דו”ח חדש על עזה. ישראל, מסתבר, שוב לא קיימה את הבטחותיה. חומרי בנייה חסרים ותוכניות השיפוץ של מבני הציבור ובתי הספר אינן יכולות להתקדם. עזה תחת מצור, טוען ג’רמי הובס, מנהל אוקספם אינטרנשיונל, ותושביה נמנעים מ”גישה למים נקיים, חשמל, פרנסה ועתיד”. עצוב. זוהי תמונת מצב עגומה שאינה מוסיפה כבוד למדיניות הישראלית השמה, כביכול, את ילדי עזה כאויביה. אלא שתשובה אפשרית לדו”ח הזה יכולה להגיע הפעם ממקום קצת פחות צפוי.ע

במקביל לכתיבת הדו”ח בנושא זכויות האדם, עסקה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הפלסטינית בדו”ח העוסק בכלכלת עזה או לפחות בסוגיה הקשורה  לה לא במעט – בשיעור העוני. על פי המסמך, המוצג באנגלית שווה לכל נפש באתר האינטרנט הרשמי שלה – ב-2009 צנח האומדן לשיעור העוני בעזה במחצית, מ 65 ל-33 אחוזים.ט

Continue reading