Tag Archives: פרוקסי

15May/10

הפרוטוקולים של זקני וושינגטון


השלטון האיראני עצר 30 מרגלים, אשר עסקו לכאורה בהתקפות מקוונות, איסוף מידע ומלחמה קיברנטית מטעם ארצות הברית. האם אכן יש יד אמריקנית ברשת האיראנית, או שמדובר בתעמולה בלבד?
ניב ליליאן, ניר בומס

איראן לא עוצרת. או אולי בעצם כן. לפני כחודש איראן עצרה 30 מרגלים נוספים והפעם באשמה חדשה “התקפה וירטואלית מאורגנת כנגד האומה האסלאמית”. ההתקפה, דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית פרס, מומנה על ידי ארה”ב כבר ב-2006 בהשקעה של מעל ל 400 מליון דולר, בהוראתו של הנשיא גורג’ בוש.ח

מחלקה אחת של הפרויקט, על פי הדיווח האיראני, נקראה “איראן פרוקסי” ומטרתה הייתה חדירה למסדי הנתונים של איראן ולמערכת הבנקאית שלה. חלק אחר של הפרויקט נועד להפיל אתרי אינטרנט איראניים ולחבר פעילי אופוזיציה איראניים עם תחנת הטלוויזיה “קול אמריקה” ו”רדיו פרדה” המשדרת בפרסית.ס

מערכות ותוכנות לעקיפת הצנזורה

Continue reading