Tag Archives: תוניסיה

08Apr/09

חג ללא חירות

בשעה שאנו יושבים אל שולחן הסדר לחגוג את חירותנו, נמקים אנשים רבים ברחבי העולם – לאחר שנכלאו בגלל שהעזו להשמיע את קולם. טור חגיגי לכבוד אלה שהחירות המחשבתית וחופש הביטוי אינן מובנים מאליהם במדינתם

ניב ליליאן, ניר בומס

דומה שעל עבדות מצליחים ללמוד מעט לפני כל פסח, ובמיוחד אלה שהפשילו שרווליהם ונתנו כתף במלאכת הניקיון והקירצוף. ודומה שגם על חירות זוכים אנו ללמוד מעט, או לפחות על חירותינו שלנו שמצווה עלינו להפליג בסיפוריה. ולכן, קצת לפני ההסבה והשלמת ההכנות האחרונות לארוחה הגדולה של השנה, חשבנו שראוי להסב מעט תשומת לב לאלה שכנראה לא יזכו לחגוג את החירות במהרה.

Continue reading