משחק חוץ – על סוריה ולבנון

מה מחשבות על המצב בגזרת צפון סוריה כמו גם על המשמעות של הפגנות המחאה בלבנון – ריאיון עם עמנואל פלפס

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.