עזרה אסורה – סיפורו של הסיוע הישראלי לסוריה בתקופת מלחמת האזרחים, הרצאת זום בסלון של עידית

בין השנים 2013 – 2018 מצאה עצמה ישראל מעורבת בפעולה הומניטרית חוצת גבולות שמאוחר יותר נודעה בשם “שכנות טובה.” אלא ש”שכנות טובה” – הפעילות הצה”לית – מכסה רק מעט מסיפור רחב הרבה יותר. יותר מ 12 ערוצי סיוע שונים פעלו למול הקהילה הסורית מחוץ לסוריה ובסוריה עצמה תוך יצירת שיתוף פעולה נדיר בין ישראלים לסורים ובין ישראל הרשמית לקהילת הארגונים הלא ממשלתיים. כמי שהיה מעורב במהלך מראשיתו הן כחוקר והן כמשתתף פעיל התבקשתי לספר את הסיפור של “עזרה אסורה” – סיפורו של הסיוע הישראלי לסוריה בתקופת מלחמת האזרחים

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.