Tag Archives: אזרביגאן

15Aug/09

רשת התיכונה: אזרביג’אן – ידידת האמת של ישראל

אומנם הנשיא הישראלי התקבל בחמימות רבה באזרביג’אן, וזו הוכתרה כ”ידידת האמת של ישראל” – אך שני בלוגרים מקומיים לא זכו ליחס כה חם מהשלטונות. האם אזרביג’אן היא גם ידידתה של האמת הלא הנוחה?ץץ

הרשת התיכונה

כמה ימים לאחר ביקורו המתוקשר של נשיא המדינה באזירביג’אן, ביקור מוצלח שהסתים בפתיחת פורום עסקים ישראל- אזרביג’אן, והעמקת ה”יחסים האסטרטגים” בין שתי המדינות – דומה אפשר היה לנשום לרווחה.

הישראלים התקבלו בכבוד מלכים במדינה המוסלמית, כאשר הנשיא האזרי סיים את הביקור בקריאה לאנשי עסקים מישראל לבוא ולהשקיע בכלכלת אזרביג’אן. אזרביג’אן קיבלה את התואר ” ידידת אמת של ישראל”, ו-60 אנשי העסקים שליוו את הנשיא במסעו החלו כבר לחתום על מסמכי העסקאות ושיתוף הפעולה.

Continue reading