Tag Archives: אנטישמיות

07Aug/08

רשתות השנאה

ניר בומס וניב ליליאן

23/8/2006

גל האנטישמיות של השבועות האחרונים, שכלל בין השאר רצח של עובדת הקהילה היהודית בסיאטל; ציור צלבי קרס על חנויות יהודיות ברומא; חילול אנדרטאות לזכר השואה בגרמניה; שרפת בית כנסת בסידני ותקיפת שגרירות ישראל במוסקבה, נקשר לא רק לאירועים בלבנון, אלא גם לעובדה שהאנטישמיות החדשה הסתגלה לעולם הגלובלי החדש, ובין השאר משתמשת באינטרנט ככלי לליבוי יצרים.

Continue reading